Webcasty – Zdravotnický systém ČR

Ordinace všeobecného praktického lékaře

MUDr. Ludmila Bezdíčková

Česká lékařská komora (ČLK)

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Veřejné zdravotní pojištění

prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.

Financování zdravotní péče

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Zdravotnická legislativa ve stručném přehledu

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. 

Základní informace o právních normách, které jsou důležité pro poskytování zdravotních služeb v České republice a to jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro klienty českého zdravotnického systému.

Práva a povinnosti pacientů a zdravotnických pracovníků

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. 

Práva a povinnosti pacientů i práva a povinnosti zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb ve stručném přehledu.

Zdravotnický systém ČR ve stručném přehledu

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. 

Základní informace o zdravotnickém systému České republiky. V detailech budou prezentovány v dalších částech tohoto video-cyklu.

Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny část 1

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. 

Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny část 2

prof. Martin Dlouhý

Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny část 3

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. 

Dlouhodobá péče ve zdravotnictví

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

ZVOLTE DALŠÍ TÉMATA WEBCASTŮ

Aprobační zkoušky

Celkem 1 video

Zdravotnický systém ČR

Celkem 9 videí

Sociální systém ČR

Celkem 4 videa

Péče o dítě

Celkem 8 videí

Knihovny

Celkem 1 video