Webcasty – Péče o dítě

Prevence v dětském a dorostovém věku

MUDr. Alena Šebková

Péče o kojence a batole se zaměřením na kojení a výživu

MUDr. Alena Šebková

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Nora Struková

Očkování dětí a záchytná očkovací schémata

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Psychomotorický vývoj dítěte

MUDr. Marie Kmoníčková

Výchova veřejnosti k prevenci dětských úrazů

prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.

Prezentace činnosti orgánu sociálně právní ochrany dětí

Mgr. Alena Michalcová

Problematika péče o novorozence

MUDr. Martin Čihař

ZVOLTE DALŠÍ TÉMATA WEBCASTŮ

Aprobační zkoušky

Celkem 1 video

Zdravotnický systém ČR

Celkem 9 videí

Sociální systém ČR

Celkem 4 videa

Péče o dítě

Celkem 8 videí

Knihovny

Celkem 1 video