Webcasty – Sociální systém ČR

Zdravotně – sociální pomezí

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

Stručný přehled poskytování zdravotně-sociální péče v ČR s důrazem na obecné vymezení tématu.

Zákon o sociálních službách

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

Zákon o sociálních službách, vymezení základních pojmů, formy a typy sociálních služeb, příspěvky na péči.

Zákon o sociálních službách – prováděcí předpisy

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

Dlouhodobá péče v sociálních službách

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

ZVOLTE DALŠÍ TÉMATA WEBCASTŮ

Aprobační zkoušky

Celkem 1 video

Zdravotnický systém ČR

Celkem 9 videí

Sociální systém ČR

Celkem 4 videa

Péče o dítě

Celkem 8 videí

Knihovny

Celkem 1 video