Webcasty

Zdravotnická legislativa ve stručném přehledu

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. 

Základní informace o právních normách, které jsou důležité pro poskytování zdravotních služeb v České republice a to jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro klienty českého zdravotnického systému.

Zdravotnický systém ČR ve stručném přehledu

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. 

Základní informace o zdravotnickém systému České republiky. V detailech budou prezentovány v dalších částech tohoto video-cyklu.

Práva a povinnosti pacientů a zdravotnických pracovníků

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc. 

Práva a povinnosti pacientů i práva a povinnosti zdravotnických pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb ve stručném přehledu.

Zdravotně – sociální pomezí

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

Stručný přehled poskytování zdravotně-sociální péče v ČR s důrazem na obecné vymezení tématu.

Zákon o sociálních službách

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

Zákon o sociálních službách, vymezení základních pojmů, formy a typy sociálních služeb, příspěvky na péči.

Zákon o sociálních službách – prováděcí předpisy

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

Knihovny v ČR

Mgr. Mariia Ponomarenko, Ph.D.

Dlouhodobá péče ve zdravotnictví

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

Dlouhodobá péče v sociálních službách

PhDr. BARTÁK Miroslav, Ph.D.

Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny část 1

doc. MUDr. Alena Petráková, CSc.